Ayın Öğrencisi ve Ayın Sınıfı Değerlendirme Formu

Ayın Öğrencisi ve Ayın Sınıfı Değerlendirme Formu

Her ay okulumuzda örnek davranış gösteren sınıflardan bir sınıf ve bir öğrenci ayın sınıfı ve ayın öğrencisi olarak seçilip sitemizde yayınlanacaktır

………………………ORTAOKULU

AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİM ÇALIŞMASININ AMACI

  • Her ay kişilikli, başarılı,  dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri “Ayın Örnek  Öğrencisi” olarak seçmek, ödüllendirmek ve onurlandırmak, öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek.
  • Ayın örnek öğrencisini seçerek öğrencilerin başarılı, ahlaklı, terbiyeli ve saygılı olmanın teşvik edici davranışlar olduğunun önemini kavratmak
  • Öğrencilerdeki okula uyum sürecini etkinleştirmek.

……………..ORTAOKULU

AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİMİ KRİTERLERİ

AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ EN FAZLA PUAN ALDIĞI PUAN
A         OKUL KURALLARINA UYUM  36  
1          Okula zamanında gelir 4  
2          Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir 4  
3          Kılık – Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir 4  
4          Daima tertipli ve temizdir 4  
5          Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur 4  
6          Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır 4  
7          Okul kurallarına uyar 4  
8          Bütün öğretmenlerine saygılı davranır 4  
9          Zararlı alışkanlığı yoktur 4  
B         OKUL BAŞARISI 20  
10        Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder, gayretlidir 4  
11        Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar. 4  
12        Derse katılıma özen gösterir 4  
13        Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir 4  
14        Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır 4  
C         ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ 16  
15        Arkadaşlarına saygılı davranır 4  
16        Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz 4  
17        Arkadaşları tarafından sevilir 4  
18        Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz 4  
D         OKUL ETKİNLİKLERİNE KATILIM 16  
19        Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir 4  
20        İlçe/İl çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır 4  
21        Sportif faaliyetlerde okulumuzu ve sınıfını temsil eder 4  
22        Eğitsel Kulüp çalışmalarına katılır 4  
E          ÇEVRE BİLİNCİ 12  
23        Oturduğu sırayı ve masayı temiz kullanır. 4  
24        Sınıfı ve Okulu temiz tutmaya özen gösterir 4  
25        Okul kaynaklarını israf etmez(Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri) 4  
TOPLAM ALDIĞI PUAN 100  
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ    
SINIFI    
ADI SOYADI VE NO:    
ALDIĞI PUAN VE SIRALAMASI    
  AYIN SINIFI SEÇİM KRİTERLERİ MAX. PUAN ALINAN PUAN
1. Okul Kurallarına Uyum 20  
  a.       Derslere zamanında gelme 4  
  b.       Zil çalınca koridorda dolaşmama 4  
  c.        Kılık – kıyafet kurallarına uyma 4  
  d.       Okul eşyalarını koruma ( okul araç ve gereçleri vb.) 4  
  e.        Devam – devamsızlık durumu 4  
2. Sınıfın Düzen ve Temizliği 20  
  a.       Sınıf sıralarının düzeni 5  
  b.       Yerlerin ve sıra altlarının temizliği 5  
  c.        Çöp kutusunun olması ve amaca uygun kullanılışı 5  
  d.       Sınıf panolarının düzeni 5  
3. Sosyal Etkinliklere Katılım 20  
  a.       Okul etkinliklerinde görev alma 5  
  b.       Etkinliklerdeki sorumluluklarını yerine getirme 2  
  c.        İşbirliği içinde çalışma 3  
  d.       Okul ve ilçe genelinde projeler üretme 10  
4. Sınıf Eğitim Ortamının Verimliliği 20  
  a.       Ders araç gereçlerini getirip kullanma 5  
  b.       Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelme 5  
  c.        Dersin işlenişini bozacak davranışlarda bulunmama 5  
  d.       Derse aktif katılma 5  
5. Nezaket ve Görgü Kurallarına Uyma 20  
  a.       Öğretmenlere karşı saygılı olma 5  
  b.       Sınıf arkadaşlarına saygılı davranma 5  
  c.        Diğer sınıf öğrencileriyle olumlu ilişkiler kurma 5  
  d.       Yardımlaşma ve dayanışma 5  
  TOPLAM PUAN 100  

UYGULAMA 

1-Okulumuzda, öğrenciler her ay başarı ve gösterdikleri olumlu davranışlara göre değerlendirilerek ayın öğrencileri seçilecektir.
2- Her ay her şubeden bir öğrenci sınıf rehber öğretmeni tarafından ayın öğrencisi olarak belirlenir.
3- Sınıf öğretmenin verdiği puanın %80’si Komisyonun verdiği puanın %20’si toplanarak en yüksek puan alan öğrenci ayın öğrencisi seçilir.
4- Bir sınıftan o ay için aday olmayı gerektirecek özelliklere sahip bir öğrenci yoksa o sınıftan aday gösterilmeyebilir.
5- Öğrencilerin disiplin durumları dikkate alınacaktır.
6- Seçimler ayın son haftasında yapılacak ve sonraki ayın ilk haftası ödüllendirme yapılacaktır.
7- Ayın öğrencisi seçilmiş bir öğrencinin başka bir ayda yeniden aday gösterilemez. Yıl sonunda ayın öğrencilerinden birisi yılın öğrencisi seçilir.
8- Sınıf öğretmeni öğrenci seçiminde derse giren öğretmenlerin görüşlerini alır.
9- Ayın öğrencisi okulumuzun web sayfasında yayınlanır ve ödül verilir.
10- Puanlamada her kritere için (en az 1 en fazla 4 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
11- Komisyon Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Disiplin Kurulu üyesi bir öğretmen, sınıf öğretmenlerinden biri ve Okul Onur Kurulu Başkanı ile okul öğrenci meclis başkanından oluşur

AYIN SINIFI SEÇİM KRİTERLERİ 

   Aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda her ay bir sınıfımız “AYIN SINIFI” olarak seçilecektir.

 UYGULAMA 

  1. Puanlamada belirlenen kriterler esas alınacaktır.
  2. Puanlama okulumuz öğretmenlerince yapılarak verilen puanların ortalaması alınacaktır.   En yüksek puanı alan sınıf ayın sınıfı olarak seçilecektir.
  3. Seçimler her ayın son haftasında yapılacaktır.
  4. “Ayın Sınıfı” seçilen sınıfımız yapılacak törenle ilan edilecek, sınıfımızın ismi ve sınıf öğrencilerimizin toplu fotoğrafları okul panomuzda ve okul web sitemizde yayınlanacaktır

Bir cevap yazın